ES projektai

Lietuvos kempingų asociacija įgyvendina projektą "Nacionalinių autoturizmo maršrutų e. rinkodara"

Projekto tikslas - didinti kultūros ir gamtos paveldo objektų, esančių prioritetiniuose turizmo regionuose plėtrą, lankomumą ir žinomumą e. rinkodaros priemonėmis.

Projekto metu bus parengti 9 auto maršrutai, sukurti aprašymai 93 kultūros ir gamtos paveldo objektams, 26 savivaldybėms prioritetiniuose turizmo regionuose. Apie minėtus maršrutus, objektus ir savivaldybes bus sukurti videoklipai ir foto medžiaga. Sukurtas turinys bus talpinamas www.campingroutes.com

Projekto paraiška parengta vadovaujantis 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondo investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ priemone Nr. 05.4.1-LVPA-K-808 „Prioritetinių turizmo plėtros regionų e-rinkodara“.  

Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomos šios e-rinkodaros priemonės:

  1. Sukurta internetinė svetainė LT, PL, EN, DE, FR kalbomis, vykdomas paieškų sistemos optimizavimas (SEO)
  2. Sukurta mobili aplikacija
  3. Vykdoma reklama paieškos sistemose
  4. Vykdoma rinkodara socialiniuose tinkluose
  5. Vykdoma reklama internetiniuose portaluose
  6. Sukurtas turinys svetainei ir mobiliai aplikacijai

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018 m. lapkričio 11 d., pabaiga – 2020 m. rugpjūčio 30 d.

Projekto vertė – 153.564,09€. Projekto ES fondų finansuojamoji dalis sudaro 85 proc. visų tinkamų finansuoti Projekto išlaidų, t. y. 130.529,47€.

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis